Když se řekne…

Doprovodný text ke správným odpovědím

1. Brakteát

 1. Středověká mince z tenkého plechu, jednostranně ražená 
 2. Přírodní materiál na výrobu čínských bankovek  
 3. Část razícího stroje na výrobu mincí

Mince, jednostranná z tenkého plechu, ražená od poloviny 12. století, v Čechách asi od r. 1210 do r. 1300.


2. Cetka

 1. Původně latinské pojmenování pro minci, která sloužila jako obětina pro bohyni Ceres..
 2. Původně latinské pojmenování pro minci vysoké hodnoty, která byla užívána při náboženských slavnostech.
 3. Původně latinské pojmenování pro minci nízké hodnoty, pětníku.

Výraz cetka vychází z latinského pojmenování pro minci nízké hodnoty, pětník (quintus). Mince měly nízkou hodnotu, a proto je lidé využívali také jako knoflíky.


3. Duhovka

 1. Tlustá zlatá keltská mince
 2. Barevný plášť, kterým se dříve platilo
 3. Skříňka na uchovávání cenností

Lidový název pro keltské mince (statéry) byl odvozen od pověsti, že tyto mince vznikají v místě, kde se duha dotýká země. Ve skutečnosti se jedná pravděpodobně o to, že byly tyto zlaté mince omyté a ozářené sluncem nalezeny na rozoraných polích za deště.


4. Grešle

 1. Mince, zdrobnělina slova groš
 2. Část počítacího stroje na bankovky
 3. Označení rukávu bankovního úředníka

Původně název vznikly z německého Gröschlein, grošík. Mince se razily od 16. století, 1 tolar se rovnal 84 grešlím. Za vlády Marie Terezie a Josefa II. byla v Rakousku grešle ražena ve Vídni, v Praze a ve Smolníku, a to z mědi - na rozdíl od dosavadního zvyku razit peníze ze stříbra. Kvůli ražbě z méně hodnotného kovu měla mince nízkou hodnotu, a proto se objevilo úsloví "nestojí ani za zlámanou grešli". Rovněž označení "držgrešle" vyjadřuje značně spořivého až skrblivého člověka, který nehodlá utratit ani tak nicotnou minci jakou byla grešle.


5. Groš

 1. Ozdobný knoflík, kterým se platilo
 2. Název středověké stříbrné mince
 3. Německé označení hrubé váhy mince

Název vznikl z latinského denarius grossus, tj. těžký, tlustý denár. Tato mince se objevila jako předzvěst mezi italskými ražbami z 12. století. Počátek skutečného groše se však datuje k roku 1266, kdy nechal francouzský král Ludvík IX. (1266-1270) razit ve městě Tours těžké stříbrné mince - latinsky nazývané grosus denarius turnosus (gros tournois čili tourský groš). Měl hmotnost 4,22 g a rovnal se 12 tourským denárům. Stal se postupně vzorem pro velký počet měnových jednotek a v různých proměnách se používá dodnes.


6. Haléř

 1. Lidový název bankovky tištěné v Halle
 2. Název drobné stříbrné mince
 3. Označení pětinásobku feniku  

Vznik názvu, haléř, je datován do začátku 13. století,  do mincovny ve švábském městě Hall, kde se začaly razit drobné stříbrné mince. Tyto byly pojmenovány podle místa svého vzniku - latinsky hallenses, německy Haller, Häller a posléze český haléř. Vzhledem k původní hmotnosti 0,55 g je zřejmé, že se jedná o drobnou minci (zprvu část feniku), která se stala tak oblíbenou, že ji do svých měnových soustav zavedla řada dalších vydavatelů a zemí. V českých zemích byla ražena již od roku 1384. V roce 1892 se stala stým dílem nově zavedené jednotky - rakousko-uherské koruny. První československou haléřovou mincí byl 20 haléř s datem 1921.


7. Kilo

 1. Označení kilových stříbrných pamětních mincí
 2. Lidové pojmenování těžítek používaných při práci na bankovních přepážkách 
 3. Lidové označení stokoruny

Vycházející zřejmě z přepočtu 100 dkg = 1 kg (kilogram) a odtud pak 100 korun je lidově označováno jako kilo.


8. Koruna

 1. Název evropských měnových jednotek
 2. Původní platidlo v afrických státech
 3. Měna, kterou směl používat pouze král

Název vznikl pojmenováním znaku panovnické moci - královské nebo císařské koruny. Původně ji zavedly země, které byly monarchiemi. Za nejstarší je považována francouzská couronne a dále anglická crown. V Evropě je koruna měnovou jednotkou v Dánsku (a Grónsku), Švédsku, Norsku a na Islandu a Faerských ostrovech.


9. Litr

 1. Lidový název pro tisíc korun
 2. Název mince starých Germánů kde byla vyobrazena nádoba na pití piva
 3. Zařízení na výrobu bankovkového papíru

Název odvozen z jednotky objemu 1 litr. 1 litr = 1 000 ml, tedy v přeneseném významu 1 litr = 1 000 Kč 


10. Státovka

 1. Název státního dluhopisu vydaného v roce 2019
 2. Vzácný druh české bankovky bez podpisu guvernéra
 3. Papírové platidlo vydané státem

Jedná se o papírové platidlo vydané státem (na rozdíl od bankovky). Označení státovka je většinou na platidle uvedeno, nebo z kontextu či jiných údajů lze usuzovat, že se jedná o státovku; např.: je většinou uvedeno "vydalo ministerstvo financí…", nebo jiný údaj, z kterého je patrné, že platidlo bylo vydáno ministerstvem financí, tedy vládou (státem).