Doprovodný text ke správným odpovědím

Doprovodný text ke správným odpovědím

1. Kule

 1. Všeobecné označení kulatých mincí
 2. Rakouská stříbrná mince.
 3. Označení ochranného prvku na bankovkách

Lidový název pro zlatník rakouské měny. Výraz je pravděpodobně odvozen od německého pojmenování gulden.


2. Pěťák, pětník

 1. Lidový název pro rakouskou minci o nominálu 5 krejcarů
 2. Označení pětikoruny z roku 1993
 3. Název stroje na ražbu pětikorunových mincí 

Původně hovorový výraz pro minci v hodnotě pět krejcarů přešel po zavedení korunové měny v roce 1892 i na desetihaléř, protože předchozí jednotka 1 zlatý se rovnala 2 korunám a tedy desetihaléř byl roven někdejšímu pětikrejcaru.


3. Úplavice (ouplavice)

 1. Lidový název pro nominály bankovek, které jsou nejčastěji padělané
 2. Lidový název pro oběživo rozmnožované s inflací v období 1. světové války
 3. Hovorové označení pro část procesu při výrobě bankovkového papíru

Název se týkal rakousko-uherské papírové dvoukoruny, která byla tištěna v červené barvě charakteristické pro průjem při úplavici.


4. Akcíz

 1. Daň na čáře
 2. Akcie s přednostní výplatou dividendy
 3. Akční nabídka dluhopisů

Jednalo se o spotřební daň, která byla vybírána na čáře, tzn. na hranici velké obce. V českých zemích se jednalo o potravní daň na čáře, kdy docházelo k výběru daně za zboží dovážené do obce přímo na hraniční čáře města.


5. Aloi

 1. Množství drahého kovu ve slitině, z níž se razí mince
 2. Hliník užívaný při ražbě mincí
 3. Slitina, z níž se razí drobné mince

Výraz pocházející z francouzštiny vyjadřuje v procentech množství drahého kovu obsaženého v plnohodnotných mincích.


6. Bullion

 1. Mince užívaná jako ozdoba
 2. Zlatý slitek
 3. Slitina, z níž se razí oběžné mince

Výraz označující zlatý či stříbrný prut, tyč či slitek. Z tohoto označení pochází také pojmenování bullionisté pro národohospodářský směr v 16. stol., který viděl bohatství státu v držbě drahých kovů. Jako bullionový zlatý standard (či standard zlatého slitku) se pak označuje měnový systém, v němž centrální banka směňuje své bankovky pouze za zlaté slitky.


7. Vinkulace

 1. Omezení dispozice se vkladem či pohledávkou
 2. Mince s omezeným oběhem
 3. Znehodnocená mince užívaná jako žeton v dopravě

V případě uplatnění vinkulace dojde k omezení volné dispozice se vkladem či pohledávkou. Například se užívala u vkladních knížek, kdy bylo možné vklad vybrat jen po splnění určité podmínky (např. odevzdání průkazního lístku nebo sdělení hesla). Pokud finanční ústav poskytne klientovi úvěr, může po něm např. požadovat vinkulaci jeho pojistek jako formu záruky.


8. Elektron

 1. Dutá mince
 2. Slitina zlata a stříbra
 3. Mince, jejíž kov se vytváří měkkým žíháním

Elektron je vůbec nejstarší slitinou (zlata a stříbra) užívanou pro výrobu mincí, neboť již v 7. stol. př. n. l. z ní panovník Lýdie nechal razit mince.


9. Giloš

 1. Nástroj pro úpravu razidel mincí
 2. Nástroj pro ražbu na hranu mincí
 3. Geometrické, kruhovité či elipsovité kresby a vzory na papírových platidlech

Giloše, které geometrické, kruhovité či elipsovité kresby a vzory, vznikají na speciálních gilošovacích strojích rytím do destiček. Tyto se pak užívají pro tisk cenných papírů, tzn. také papírových platidel. Počátky giloší (guilloche) jako ochranných prvků proti padělání sahají ve Francii již do 70. let 18. století.


10. Lombard

 1. Typ úvěru
 2. Mince s nuceným oběhem
 3. Nástroj pro tisk geometrických kreseb a vzorů na papírových platidlech

Jedná se o typ úvěr na zástavu movitých věcí, zejména zboží. Název pochází od italských bankéřů z oblasti Lombardie, kteří vyvinuli tento druh bankovního obchodu na konci středověku. Postupně se úvěr začal užívat i pro úvěr, v němž za zástavu sloužily cenné papíry.