Když se řekne…

Doprovodný text ke správným odpovědím

1. Al pari

 1. Druh mince, na níž líc a rub je stejný
 2. Vyjádření rovnosti ceny kursu cenného papíru se jmenovitou hodnotou
 3. Obchodní mince, jejíž hodnota se odvíjí od váhy obsaženého drahého kovu

Pojem pocházející z italštiny, který vyjadřuje rovnost/totožnost ceny kursu cenného papíru s jeho jmenovitou hodnotou. V případě nižšího kursu udává se „pod pari“ a v případě vyššího kursu „nad pari“. Při emisi cenného papírů se výraz užívá při vyjádření srážky nebo přirážky k nominální hodnotě (tzv. emisní kurs).


2. Baissa

 1. Pokles cen na burze
 2. Růst cen na burze
 3. Stabilní vývoj cen na burze

Pokles cen obchodovaného zboží (cenných papírů, komodit apod.) na finančních trzích. Od výrazu se odvozuje také název pro spekulanta na pokles ceny na trhu – baissista. Obchodník/spekulant při obchodech provádí operace a la baisse.


3. Haussa

 1. Pokles cen na burze
 2. Růst cen na burze
 3. Stabilní vývoj cen na burze

Růst cen obchodovaného zboží (cenných papírů, komodit apod.) na finančních trzích. Od výrazu se odvozuje také název pro spekulanta na růst ceny na trhu – haussista. Obchodník/spekulant při obchodech provádí operace a la hausse.


4. Plethora

 1. Bankovka s definovanou směnitelností za jiné valuty
 2. Mince s vysokým obsahem drahého kovu
 3. Nadbytek peněz na trhu

Pojem pocházející z řečtiny označuje nadbytek, v tomto případě nadbytek peněz na trhu.


5. Bordereau

 1. Bankovka s definovanou směnitelností za jiné valuty
 2. Mince s vysokým obsahem drahého kovu
 3. Seznam cenných papírů

Seznam cenných papírů sestavovaný pro klienta finanční instituce, např. při skládání do úschovy.


6. Cese

 1. Postup pohledávek
 2. Mince užívaná jako ozdoba
 3. Slitina, z níž se razí drobné mince

Výraz pocházející z latiny označuje postup pohledávky věřitelem (cedentem) na jinou osobu (cesionář). Ten tak nabývá práv věřitele.


7. Senzál

 1. Burzovní dohodce
 2. Mince užívaná jako ozdoba
 3. Slitina, z níž se razí drobné mince

Senzál působí na burze jako zprostředkovatel obchodu.


8. Deruta

 1. Druh mince, na níž líc a rub je stejný
 2. Zhroucení cen na burze
 3. Obchodní mince, jejíž hodnota se odvíjí od váhy obsaženého drahého kovu

Původem francouzský výraz označuje zhroucení či výrazný pokles cen obchodovaného zboží (i jednotlivého kusu) na burze


9. Nonvaleur

 1. Cenný papír s nízkou či nulovou hodnotou
 2. Mince s omezeným oběhem
 3. Přístroj užívaný při znehodnocování mincí

Jedná se o cenné papíry, které ztratily na své hodnotě s ohledem na úpadek svého emitenta. Výraz se užíval také v obchodech se zbožím, kdy se jím označovalo neprodejné či jen obtížně prodejné zboží.


10. Run

 1. Mince s nuceným oběhem
 2. Hovorově nově emitovaná bankovka
 3. Nápor vkladatelů na peněžní ústav s cílem vybrat vklady

Jedná se situaci, při níž se vkladatelé rozhodnou si hromadně a okamžitě vybrat své prostředky z finančního ústavu. Vzhledem k tomu, že peněžní ústavy mají přijaté vklady (a jiná svá pasiva) umístěné v různých aktivech s různou dobou splatnosti, není možné, aby je získaly zpět a vyplatily okamžitě a bez značných ztrát. Run, tedy nápor vkladatelů, proto může způsobit zhroucení i jinak velmi zodpovědně vedené a úspěšné finanční instituce.