Středně těžká křížovka

Pro spuštění kvízu je nutno mít aktivován flash.

Jestliže jste úspěšně vyluštili tuto tajenku, můžete pokračovat náročnější úrovní.

Pokud jste nevyluštili tajenku, prostudujte znovu články z měnové politiky.