Přistoupení k eurozóně

Základním materiálem shrnujícím plán České republiky ohledně zavádění jednotné měny euro je Aktualizovaná strategie přistoupení ČR k eurozóně z roku 2007 (pdf, 192 kB). V souladu s touto strategií je vládou a ČNB společně pravidelně hodnoceno, zda bylo dosaženo dostatečného pokroku při vytváření podmínek pro přijetí eura, aby mohlo dojít ke stanovení cílového data vstupu do eurozóny a v závislosti na tom stanovení data zapojení se do mechanismu ERM II. Toto hodnocení se opírá o dokument Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou zpracovaný Ministerstvem financí a ČNB. Tento dokument popisuje, jak ČR plní a v nejbližších letech bude plnit tzv. maastrichtská kritéria (tj. kritéria cenové stability, udržitelnosti veřejných financí, stability měnového kurzu a dlouhodobých úrokových sazeb) a jaký je vývoj ekonomické sladěnosti české ekonomiky s eurozónou. Podrobné podkladové analýzy ekonomické sladěnosti jsou k dispozici v dokumentu Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou, který každoročně vypracovává ČNB.

Podkladové dokumenty