Měnověpolitické nástroje ČNB – změny v roce 2021

(aktuálně platné sazby označeny * tučně)

  2T repo sazba (%) Diskontní sazba (%) Lombardní sazba (%) Povinné minimální rezervy z primárních vkladů (%)
Stav k       bank stavebních spořitelen a ČMZRB
24. 6. 2021 0,50 0,05 1,25    
6. 8. 2021 0,75 0,05 1,75    
1. 10. 2021 1,50*
0,50*
2,50*