Měnověpolitické nástroje ČNB – změny v roce 2020

(aktuálně platné sazby označeny * tučně)

  2T repo sazba (%) Diskontní sazba (%) Lombardní sazba (%) Povinné minimální rezervy z primárních vkladů (%)
Stav k       bank stavebních spořitelen a ČMZRB
7. 2. 2020 2,25 1,25 3,25    
17. 3. 2020 1,75 0,75 2,75    
27. 3. 2020 1,00 0,05 2,00    
11. 5. 2020 0,25 0,05 1,00