Měnověpolitické nástroje ČNB – změny v roce 2019

(aktuálně platné sazby označeny * tučně)

  2T repo sazba (%) Diskontní sazba (%) Lombardní sazba (%) Povinné minimální rezervy z primárních vkladů (%)
Stav k       bank stavebních spořitelen a ČMZRB
3. 5. 2019 2,00 1,00 3,00