Měnověpolitické nástroje ČNB – změny v roce 2018

(aktuálně platné sazby označeny * tučně)

  2T repo sazba (%) Diskontní sazba (%) Lombardní sazba (%) Povinné minimální rezervy z primárních vkladů (%)
Stav k       bank stavebních spořitelen a ČMZRB
2. 2. 2018 0,75 0,05 1,50    
28. 6. 2018 1,00 0,05 2,00    
3. 8. 2018 1,25 0,25 2,25    
27. 9. 2018 1,50 0,50 2,50    
2. 11. 2018 1,75* 0,75* 2,75*