Měnověpolitické nástroje ČNB - změny v roce 2012

(aktuálně platné sazby označeny * tučně)

  2T repo sazba (%) Diskontní sazba (%) Lombardní sazba (%) Povinné minimální rezervy z primárních vkladů (%)
Stav k       bank stavebních spořitelen a ČMZRB
29.6.2012 0,50 0,25 1,50    
1.10.2012 0,25 0,10 0,75    
2.11.2012 0,05 0,05 0,25