Měnověpolitické nástroje ČNB - změny v roce 2010

(aktuálně platné sazby označeny * tučně)

 

  2T repo sazba (%) Diskontní sazba (%) Lombardní sazba (%) Povinné minimální rezervy z primárních vkladů (%)
Stav k       bank stavebních spořitelen a ČMZRB
7.5.2010 0,75 0,25 1,75