Měnověpolitické nástroje ČNB - změny v roce 2009

(aktuálně platné sazby označeny * tučně)

 

  2T repo sazba (%) Diskontní sazba (%) Lombardní sazba (%) Povinné minimální rezervy z primárních vkladů (%)
Stav k       bank stavebních spořitelen a ČMZRB
6.2.2009 1,75 0,75 2,75    
11.5.2009 1,50 0,50 2,50    
7.8.2009 1,25 0,25 2,25    
17.12.2009 1,00 0,25 2,00