Měnověpolitické nástroje ČNB - změny v roce 2008

(aktuálně platné sazby označeny * tučně)

 

  2T repo sazba (%) Diskontní sazba (%) Lombardní sazba (%) Povinné minimální rezervy z primárních vkladů (%)
Stav k       bank stavebních spořitelen a ČMZRB
8.2.2008 3,75 2,75 4,75    
8.8.2008 3,50 2,50 4,50    
7.11.2008 2,75 1,75 3,75    
18.12.2008 2,25 1,25 3,25