Měnověpolitické nástroje ČNB - změny v roce 2007

(aktuálně platné sazby označeny * tučně)

  2T repo sazba (%) Diskontní sazba (%) Lombardní sazba (%) Povinné minimální rezervy z primárních vkladů (%)
Stav k       bank stavebních spořitelen a ČMZRB
1.6. 2,75 1,75 3,75    
27.7. 3,00 2,00 4,00    
31.8.  3,25  2,25  4,25    
30.11. 3,50 2,50 4,50