Měnověpolitické nástroje ČNB - změny v roce 2006

(aktuálně platné sazby označeny * tučně)

  2T repo sazba (%) Diskontní sazba (%) Lombardní sazba (%) Povinné minimální rezervy z primárních vkladů (%)
Stav k       bank stavebních spořitelen a ČMZRB
28.7. 2,25 1,25 3,25    
29.9. 2,50 1,50 3,50