Měnověpolitické nástroje ČNB - změny v roce 2005

(aktuálně platné sazby označeny * tučně)

  2T repo sazba (%) Diskontní sazba (%) Lombardní sazba (%) Povinné minimální rezervy z primárních vkladů (%)
Stav k       bank stavebních spořitelen a ČMZRB
28.1. 2,25 1,25 3,25    
1.4. 2,00 1,00 3,00    
29.4. 1,75 0,75 2,75    
31.10. 2,00 1,00 3,00