Měnověpolitické nástroje ČNB - změny v roce 2004

  2T repo sazba (%) Diskontní sazba (%) Lombardní sazba (%) Povinné minimální rezervy z primárních vkladů (%)
Stav k       bank stavebních spořitelen a ČMZRB
25.6. 2,25 1,25 3,25    
27.8. 2,50 1,50 3,50