Měnověpolitické nástroje ČNB - změny v roce 2001

  2T repo sazba (%) Diskontní sazba (%) Lombardní sazba (%) Povinné minimální rezervy z primárních vkladů (%)
Stav k       bank stavebních spořitelen a ČMZRB
23.2. 5,00 4,0 6,0    
27.7. 5,25 4,25 6,25    
30.11. 4,75 3,75 5,75