Měnověpolitické nástroje ČNB - změny v roce 2000

  2T repo sazba (%) Diskontní sazba (%) Lombardní sazba (%) Povinné minimální rezervy z primárních vkladů (%)
Stav k       bank stavebních spořitelen a ČMZRB
  Ke změně parametrů měnověpolitických nástrojů ČNB nedošlo.