Měnověpolitické nástroje ČNB - změny v roce 1995

  2T repo sazba (%) Diskontní sazba (%) Lombardní sazba (%) Povinné minimální rezervy z primárních vkladů (%)
Stav k       bank stavebních spořitelen a ČMZRB
26.6. - 9,5 12,5   -
3.8. -     8,5 x) 4,0
8.12. 11,30        
 x)     od tohoto data již ze všech závazků