Měnověpolitické nástroje ČNB - změny v roce 1994

  2T repo sazba (%) Diskontní sazba (%) Lombardní sazba (%) Povinné minimální rezervy z primárních vkladů (%)
Stav k       bank stavebních spořitelen a ČMZRB
8.4. -   10,5   -
4.8. -     ****) -
24.10. - 8,5 11,0   -
2.12. -   11,5   -
****) 4.8.1994 Pro všechny banky: 12 % z primárních vkladů na viděnou
      3 % z termínovaných závazků vůči nebankovním klientům