Měnověpolitické nástroje ČNB - změny v roce 1993

  2T repo sazba (%) Diskontní sazba (%) Lombardní sazba (%) Povinné minimální rezervy z primárních vkladů (%)
Stav k       bank stavebních spořitelen a ČMZRB
1.1. - 9,5 14,0 *) -
1.2. -     **) -
10.6. - 8,0     -
1.7. -     ***) -
9.8. -   12,5   -
17.12. -   11,5   -
*) stav k 1.1.93 Pro všechny banky: 9 % z primárních vkladů na viděnou
      3 % z termínovaných závazků vůči nebankovním klientům
**) 1.2.1993 banky s rozsahem primárních závazků do 25 mld Kč
     

9 % z primárních vkladů na viděnou

      3 % z termínovaných závazků vůči nebankovním klientům
    banky s rozsahem primárních závazků nad 25 mld Kč
      12 % z primárních vkladů na viděnou
      4 % z termínovaných závazků vůči nebankovním klientům
***) 1.7.1993 Pro všechny banky: 9 % z primárních vkladů na viděnou
      3 % z termínovaných závazků vůči nebankovním klientům