Obsah vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č. 89/2011 Sb. a vyhlášky č. 187/2012 Sb.

Přihlásit se k odběru avíz při aktualizaci této stránky.  

OBSAH

 • ČÁST PRVNÍ (pdf, 126 kB)
  ÚVODNÍ USTANOVENÍ § 1 - 2
 • ČÁST DRUHÁ (pdf, 128 kB)
  ROZSAH UPLATŇOVÁNÍ PRAVIDEL OBEZŘETNÉHO PODNIKÁNÍ § 3 - 6
 • ČÁST TŘETÍ (pdf, 188 kB)
  ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM
  • Hlava I Požadavky na řídicí a kontrolní systém
   • Díl 1 Předpoklady řádné správy a řízení společnosti § 7 - 23
   • Díl 2 Řízení rizik § 24 - 30
   • Díl 3 Systém vnitřní kontroly § 31 - 34
  • Hlava II Zpráva o ověření řídicího a kontrolníhosystému auditorem § 35 - 36
 • ČÁST ČTVRTÁ (pdf, 593 kB)
  KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST
  • Hlava I Výpočet kapitálové přiměřenosti § 37 - 43
  • Hlava II Postupy uplatňované při výpočtu kapitálové přiměřenosti § 44 - 53
  • Hlava III Kapitál
   • Díl 1 Kapitál na individuálním základě § 54 - 63
   • Díl 2 Kapitál na konsolidovaném základě § 64 - 73
  • Hlava IV Kapitálové požadavky
   • Díl 1 Určení kapitálových požadavků a přístupy pro jejich výpočet
    • Oddíl 1 Určení kapitálových požadavků § 74 - 75
    • Oddíl 2 Přístupy pro výpočet kapitálových požadavků § 76 - 77
    • Oddíl 3 Žádost o souhlas s používáním speciálního přístupu nebo se změnou používaného přístupu § 78 - 82
   • Díl 2 Kapitálové požadavky k úvěrovému riziku investičního portfolia
    • Oddíl 1 Standardizovaný přístup § 83 - 89
    • Oddíl 2 Přístup založený na interním ratingu § 90 - 101
    • Oddíl 3 Techniky snižování úvěrového rizika § 102 - 107
    • Oddíl 4 Sekuritizace § 108 - 115
    • Oddíl 5 Zápis do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení § 116 - 126
   • Díl 3 Kapitálové požadavky k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku
    • Oddíl 1 Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia § 127 - 132
    • Oddíl 2 Kapitálové požadavky k úrokovému riziku obchodního portfolia § 133 - 142
    • Oddíl 3 Kapitálové požadavky k akciovému riziku obchodního portfolia § 143 - 148
    • Oddíl 4 Kapitálový požadavek k fondům kolektivního investování v obchodním portfoliu § 149 - 151
    • Oddíl 5 Kapitálový požadavek k měnovému riziku § 152 - 156
    • Oddíl 6 Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku § 157 - 162
    • Oddíl 7 Kapitálový požadavek k opcím § 163 - 166
    • Oddíl 8 Kapitálové požadavky podle vlastních modelů § 167 - 169
   • Díl 4 Kapitálové požadavky k operačnímu riziku § 170 - 177
   • Díl 5 Kapitálový požadavek na základě režijních nákladů § 178 - 179
 • ČÁST PÁTÁ (pdf, 143 kB)
  PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI
  • Hlava I Angažovanost investičního portfolia § 180 - 185
  • Hlava II Angažovanost obchodního portfolia § 186 - 189
 • ČÁST ŠESTÁ (pdf, 133 kB)
  PRAVIDLA PRO NABÝVÁNÍ, FINANCOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ AKTIV
  • Hlava I Pravidla pro nabývání a financování aktiv § 190 - 193
  • Hlava II Pravidla pro posuzování aktiv
   • Díl 1 Kategorizace vybraných expozic investičního portfolia § 194 - 198
   • Díl 2 Ztráty ze znehodnocení vybraných expozic investičního portfolia § 199 - 204
   • Díl 3 Rezervy k podrozvahovým položkám § 205
 • ČÁST SEDMÁ (pdf, 126 kB)
  UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ § 206 - 213
 • ČÁST OSMÁ (pdf, 120 kB)
  NĚKTERÉ INFORMACE A PODKLADY PŘEDKLÁDANÉ ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE § 214 - 223
 • ČÁST DEVÁTÁ (pdf, 164 kB)
  SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ § 224 - 237

Přílohy k části třetí
Přílohy k části čtvrté
Příloha k části páté
 • Příloha č. 23 (pdf, 109 kB) Bližší vymezení korekčního faktoru pro výpočet kapitálového požadavku k riziku angažovanosti obchodního portfolia
Přílohy k části sedmé
Příloha k části osmé
Přílohy k části deváté