Seznam primárních dealerů a dealerů českých státních dluhopisů

Seznam primárních dealerů českých státních dluhopisů

Název primárního dealera Adresa
Citibank Europe plc Bucharova 2641/14, Praha 5
Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62, Praha 4
Československá obchodní banka, a.s. Radlická 333/150, Praha 5
ING Bank N.V. Foppinga dreef 7, 1102 BD Amsterdam, Netherlands
JP Morgan Securities plc. 25 Bank Street, Canary Wharf, London, UK
Komerční banka, a.s. Na Příkopě 33, Praha 1
PPF banka, a.s. Evropská 2690/17, Praha 6
Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9, 1030 Vídeň, Rakousko
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Želetavská 1525/1, Praha 4

Seznam dealerů českých státních dluhopisů

Název  dealera Adresa
Goldman Sachs International 133 Fleet street, London, UK