Seznam emitovaných pokladničních poukázek a poukázek ČNB

                              Státní pokladniční poukázky (SPP) 
 Emitent   Kód emise    Splatnost    Datum emise   Objem (mil Kč)  Prim. výnos (% p.a.)      
   MF      22011822     20/11/20      21/08/20          0 237          0,15      
   MF      22711817     27/11/20      29/05/20          2 412          0,19      
   MF      21112824     11/12/20      23/10/20          0 120          0,10      
   MF      21812819     18/12/20      19/06/20          5 605          0,19      
   MF      21812823     18/12/20      18/09/20          0 778          0,15      
   MF      22603813     26/03/21      27/03/20        168 560          1,25      
   CNB     40907241     09/07/21      10/07/20      4 000 000          0,00      
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
 
 Emisní kalendář krátkodobých dluhopisů je na www.mfcr.cz