The price effects of an emerging retail market

Jiří Podpiera and Marie Raková

V této výzkumné práci analyzujeme vliv měnící se struktury maloobchodního trhu na cenovou dynamiku zboží pro koncového spotřebitele. Odhadujeme rozsah tržní síly vůči dodavatelům a vůči zákazníkům a docházíme k závěru, že měnící se struktura přispěla v letech 2000-2005 k průměrnému poklesu cen o 0,8 p.b. ročně. Zároveň se domníváme, že započatý růst koncentrace by mohl v příštích deseti letech přispět k zvýšení cen maloobchodního zboží o 1,2 p.b. ročně (tj. cca 0,5 p.b. CPI).

JEL kódy: L1, L81

Klíčová slova: tržní struktura, retailový trh, transitivní ekonomika

Vydáno: listopad 2008

Publikováno jako: Podpiera, J. a M. Raková (2009): The Price Effects of an Emerging Retail Market, Eastern European Economics, 47(1) str. 92-105.

Ke stažení: CNB WP No. 6/2008 (pdf, 260 kB)