The measurement of capital services in the Czech Republic

Dana Hájková

Příspěvek kapitálu k agregátní produkci by měl být měřen pomocí ukazatele kapitálových služeb. V tomto článku jsou popsány dva experimentální ukazatele růstu kapitálových služeb pro českou ekonomiku, které byly vypočteny metodou OECD. Tyto ukazatele využívají informace o struktuře kapitálových aktiv podle typu aktiva a podle odvětví, ve kterém je kapitál využíván. Příspěvky jednotlivých druhů aktiv jsou váženy jejich mezním produktem, zatímco u čisté kapitálové zásoby jsou jako váhy použity ceny aktiv. Analýza ukazuje, že růst čisté kapitálové zásoby při použití v růstovém účetnictví podhodnocuje růst kapitálového vstupu zejména v obdobích silné investiční aktivity do vysoce produktivních kapitálových aktiv.

JEL kódy: E23, O11, O12, O47

Klíčová slova: kapitálové služby, růstové účetnictví, produkční funkce, souhrnná produktivita výrobních faktorů

Vydáno: prosinec 2008

Ke stažení: CNB WP No. 11/2008 (pdf, 280 kB)