The effects of monetary policy in the Czech Republic: An empirical study

Magdalena Morgese Borys and Roman Horváth

V této studii zkoumáme vliv české měnové politiky na ekonomiku v rámci VAR a strukturálního VAR modelu. Výsledky ukazují, že restriktivní měnově-politický šok má negativní efekt na ekonomickou aktivitu a cenovou hladinu, u obou s maximálním dopadem v horizontu zhruba jednoho roku. Na sektorální úrovni nalézáme, že ceny obchodovatelného zboží se přizpůsobují rychleji než ty neobchodovatelné. Přesnější odhady jsme obdrželi, pokud jsme ve VAR modelu použili mezeru výstupu místo růstu HDP. Naše výsledky nenachází tzv. cenovou hádanku. Výsledky ukazují, že po zpřísnění měnové politiky měnový kurz delší dobu apreciuje a poté pozvolně oslabí.

JEL kódy: E31, E52, E58.

Klíčová slova: transmise měnové politiky, VAR, data v reálném čase

Vydáno: říjen 2008

Publikováno jako: Borys, Morgese, M., Franta, M. and R. Horváth (2009): The Effects of Monetary Policy in the Czech Republic: An Empirical Study, Empirica, str. 419-443.

Ke stažení: CNB WP No. 4/2008 (pdf, 412 kB)