The effect of oil price shocks on the Czech economy

Kamil Dybczak, David Voňka, Nico van der Windt

V průběhu let 2002 až konec 2007 došlo k prudkému nárůstu cen ropy, přesto během sledovaného období nedošlo k významnému zpomalení ani světového ani českého hospodářství. Tento vývoj nastoluje otázku, jaký je skutečný dopad cen ropy na moderní ekonomiky. Analýzou dostupných dat jsme dospěli k závěru, že i přes plnou závislost české ekonomiky na ropě z dovozu, je její celková závislost na dovážených energetických zdrojích relativně malá. Na druhou stranu, energetická náročnost české ekonomiky, ve srovnání s EU15, je v současnosti stále poměrně vysoká, přesto lze do budoucna očekávat v tomto směru zlepšení. V průběhu zkoumaného období (2002 až 2007) byla volatilita cen ropných produktů poptávaných konečnými spotřebiteli tlumena zejména v důsledku konstrukce systému nepřímých daní a posilování domácí měny. S využitím strukturálního modelu všeobecné rovnováhy jsme simulovali dopad změn ceny ropy na českou ekonomiku a ukazujeme, že konečný dopad není příliš velký i přes dramatický vývoj světový cen ropy během let 2000 až 2007. Modelové simulace ukazují, že 20% nárůst korunové ceny ropných produktů vede k poklesu úrovně HDP o 1,5% v krátkém období a o 0,8% v dlouhé období. Z pohledu růstu HDP tak dochází krátkodobě k ročnímu poklesu o 0,3 procentního bodu. V důsledku stejného šoku by inflace vzrostla cca o 0,4 procentního bodu za rok.

JEL kódy: C68, Q43

Klíčová slova: CGE, Česká republika, cena ropy

Vydáno: prosinec 2008

Ke stažení: CNB WP No. 5/2008 (pdf, 471 kB)