The Time-Varying Policy Neutral Rate in Real Time: A Predictor for Future Inflation?

Roman Horváth

Tato práce zkoumá v čase proměnlivou politicky neutrální úrokovou sazbu v reálném čase pro Českou republiku v období od ledna 2001 do září 2006 a odhaduje různé specifikace jednoduchých měnověpolitických Taylorových pravidel. Proto používáme strukturální v čase proměnlivý parametrický model s endogenními regresory. Výsledky naznačují, že politicky neutrální sazba se v průběhu sledovaného období postupně snižovala na úroveň podobnou úrovni v eurozóně. Dále navrhujeme ukazatel nastavení měnové politiky založený na odchylce skutečné úrokové sazby od odhadované politicky neutrální sazby a shledáváme, že je to užitečný nástroj prognózování úrovně i změny budoucí míry inflace.

Klíčová slova: politicky neutrální sazba, Taylorovo pravidlo, v čase proměnlivý parametrický model s endogenními regresory

Vydáno: prosinec 2007

Vydáno jako: Horváth, R. (2009): Time-Varying Policy Neutral Rate in Real Time: A Predictor of Future Inflation?, Economic Modelling, 26(1), s. 71-81

Ke stažení: CNB WP No. 4/2007 (pdf, 513 kB)