The Spline GARCH Model for Unconditional Volatility and its Global Macroeconomic Causes

Robert F. Engle and Jose Gonzalo Rangel

25 let výzkumu volatility nechalo hrát makroekonomické prostředí vedlejší úlohu. Tato práce navrhuje modelování volatility akcií jako kombinaci makroekonomických vlivů a dynamiky časových řad. Uvádí se, že vysokofrekvenční volatilita výnosů je výsledkem pomalu se pohybující deterministické složky, reprezentované exponenciální funkcí typu spline, a jednotky GARCH. Tato deterministická složka je nepodmíněnou volatilitou, která je poté odhadnuta pro téměř 50 zemí v různých sledovaných obdobích denních údajů. Nepodmíněná volatilita je poté modelována jako nevyvážený panel s množstvím závislostních struktur. Je zjištěno, že se mění v čase a v jednotlivých zemích s vysokou nepodmíněnou volatilitou, která je výsledkem vysoké volatility v makroekonomických faktorech HDP, inflace a krátkodobá úroková sazba, a s vysokou inflací a pomalým růstem produkce. Volatilita je vyšší u rozvíjejících se trhů a také u trhů s malým počtem kotovaných společností a kapitalizací trhu, ale také v případě velkých ekonomik. Model umožňuje, aby prognózy volatility v delším horizontu závisely na makroekonomickém vývoji, a poskytuje odhady volatility, kterou lze očekávat na nově otevřeném trhu.

Klíčová slova: Arch, garch, globální volatilita, spline a volatilita

Vydáno: prosinec 2005

Publikováno jako: The Spline-GARCH Model for Low-Frequency Volatility and Its Global Macroeconomic Causes, Review of Financial Studies, s. 1188-1222, 2008

Ke stažení:  CNB WP No. 13/2005 (pdf, 860 kB)