The Role of Banks in the Czech Monetary Policy Transmission Mechanism

Anca Pruteanu

Cílem této práce je obohatit znalosti o transmisním mechanismu měnové politiky v České republice o empirické důkazy o vlivu měnové politiky na úvěrovou aktivitu bank. Za pomoci panelu čtvrtletních časových řad českých komerčních bank v období 1996-2001 studujeme celkový vliv měnověpolitických změn na dynamiku úvěrů a charakteristiky nabídky úvěrů. Charakterizace nabídkové strany úvěrového trhu nám umožňuje vyvodit závěry o operativnosti úvěrového kanálu (bankovně-úvěrového kanálu a širokého úvěrového kanálu) měnového transmisního mechanismu. Zjišťujeme, že změny měnové politiky mění dynamiku úvěrů v letech 1999-2001 podstatně silněji než v období let 1996-1998. Na základě analýzy zaměřené na zachycení charakteristik úvěrové nabídky docházíme k závěru, že úvěrový kanál byl v letech 1996-1998 operativní: v úvěrových reakcích na měnověpolitické šoky nacházíme průřezové rozdíly zapříčiněné mírou kapitalizace a likvidity. V následujícím období 1999-2001 výsledky ukazují také distribuční účinky měnové politiky vzhledem k velikosti banky a podílu klasifikovaných úvěrů. V kontextu stále klesajících úrokových sazeb se díky tomu zlepšuje předpoklad přidělování úvěrů a tudíž i předpoklad operativního širokého úvěrového kanálu. Zároveň nacházíme důkazy o lineárním vztahu mezi charakteristikami bank a dynamikou úvěrů, a i v tomto případě se tento vztah v obou obdobích liší. To je zcela v souladu se změnami ve struktuře českých komerčních bank a v jejich přístupu k úvěrové aktivitě.

Klíčová slova: bankovně-úvěrový kanál, široký úvěrový kanál, přidělování úvěrů, měnový transmisní mechanismus.

Vydáno: duben 2004

Publikováno jako: The role of banks in the Czech monetary policy transmission mechanism, Economics of Transition, 15(2), s. 393-428, 2007

Ke stažení: CNB WP No. 3/2004 (pdf, 331 kB)