The Margins of Labour Cost Adjustment: Survey Evidence from European Firms

Jan Babecký, Philip Du Caju, Theodora Kosma, Martina Lawless, Julián Messina, Tairi Rõõm

Podniky mohou upravovat objem vyplacených mezd více způsoby. Předchozí literatura se většinou zabývala úpravami základních mezd. V tomto článku rozšiřujeme analýzu nad rámec rigidity základních mezd směrem dolů a zkoumáme využití ostatních kanálů přizpůsobení nákladů práce na úrovni podniků. Pomocí údajů z unikátního dotazníkového šetření zjišťujeme, že evropské podniky často využívají ostatní, více flexibilní, komponenty odměňování za účelem přizpůsobení nákladů práce. Příkladem možných způsobů snížení nákladů jsou změny v bonusech a nepeněžních odměnách. Dále ukazujeme, jak jsou tyto způsoby přizpůsobení ovlivněny charakteristikami podniků a zaměstnanců.

JEL kódy: J30, C81, P5.

Klíčová slova: Evropská unie, dotazníkové šetření, náklady práce, rigidita mezd.

Vydáno: prosinec 2010

Ke stažení: WP ČNB 7/2010 (pdf, 261 kB)

Publikováno jako: Babecký, J., Du Caju, P., Kosma, T., Lawless, M., Messina, J. and Rõõm, T. (2012): How do European Firms Adjust their Labour Costs when Nominal Wages are Rigid? Labour Economics, 19(5), 732–801.