The Leverage Ratio and Its Impact on Capital Regulation

Lukáš Pfeifer, Martin Hodula, Libor Holub, Zdeněk Pikhart

Navrhovaný soubor opatření na reformu kapitálové regulace bankovního sektoru EU předpokládá zavedení minimální hodnoty pákového poměru jako (rizikově nevážené) obezřetnostní pojistky. V tomto článku využíváme data pro ČR na úrovni jednotlivých bank, abychom prozkoumali implikace začlenění pákového poměru do rámce kapitálové regulace. Naše výsledky potvrzují, že kapitálový a pákový poměr se vzájemně doplňují. Na druhou stranu, je-li minimální pákový poměr pro některé instituce závazný, zvýšení makroobezřetnostních kapitálových rezerv nemusí nutně vést ke skutečnému nárůstu kapitálu a odolnosti těchto institucí. Popisujeme proto možnosti nastavení makroobezřetnostního pákového poměru, které by zachovaly účinnost makroobezřetnostní politiky. Dále odvozujeme kanály, jejichž prostřednictvím by mohl být kapitálový a pákový poměr ovlivňován, a testujeme funkčnost těchto kanálů. Zjišťujeme, že pákový poměr je mnohem méně procyklický než kapitálový poměr.

JEL kódy: G21, G28

Klíčová slova: kapitálový poměr, pákový poměr, makroobezřetnostní politika, regulace

Vydáno: prosinec 2018

Ke stažení: CNB WP 15/2018 (pdf, 663 kB)