The Determination of Wages of Newly Hired Employees: Survey Evidence on Internal versus External Factors

Kamil Galuščák, Mary Keeney, Daphne Nicolitsas, Frank Smets, Pawel Strzelecki, Matija Vodopivec

S využitím informací z dotazníkového šetření podniků o tvorbě mezd a cen z přibližně 15000 podniků v 15 zemích Evropské Unie tento článek analyzuje relativní význam interních a externích faktorů při stanovování mezd nově přijatých zaměstnanců. Z evidence je patrné, že externí podmínky na trhu práce jsou méně důležité při stanovování mezd nově přijatých zaměstnanců než interní mzdová struktura, zatímco interní mzdová struktura je ještě více omezující při uvolněných podmínkách na trhu práce. Podniky zdůvodňují tyto praktiky ohledy na spravedlnost v odměňování a potřebou zabránit možnému negativnímu dopadu na výkonnost pracovníků. I když je význam externích faktorů nižší ve všech zemích, mezi jednotlivými zeměmi existují významné rozdíly. Tyto rozdíly závisí na institucionálních faktorech (struktura kolektivního vyjednávání); podniky ze zemí, kde jsou kolektivní smlouvy častější a pokrytí kolektivními smlouvami je vysoké, ve větší míře označují interní mzdovou strukturu jako hlavní faktor při stanovování mezd nově přijatých zaměstnanců. Rozdíly v jednotlivých zemích závisí na charakteristikách podniků a zaměstnanců. Existuje silná závislost mezi využíváním externích faktorů při stanovování mezd nově přijatých zaměstnanců a jejich dovednostmi (pozitivní závislost), resp. dobou trvání zaměstnání (negativní závislost).

JEL kódy: J31, J41

Klíčová slova: Mzdová rigidita, nově přijatí zaměstnanci, interní mzdová struktura, fluktuace zaměstnanců, hospodářský cyklus, dotazníkové údaje.

Vydáno: prosinec 2009

Ke stažení: CNB WP No. 5/2009 (pdf, 391 kB)

Publikováno jako: Galuščák, K., Keeney, M., Nicolitsas, D., Smets, F., Strzelecki, P. and Vodopivec, M. (2012): The Determination of Wages of Newly Hired Employees: Survey Evidence on Internal versus External Factors. Labour Economics, 19(5), 802–812.