Structural and Cyclical Unemployment: What Can We Derive from the Matching Function?

Kamil Galuščák, Daniel Münich

Vysvětlujeme pohyby v prostoru mezi nezaměstnaností a volnými místy (tj. vztah mezi mírou nezaměstnanosti a množstvím volných míst známý jako Beveridgova křivka) v České republice v období let1995 – 2004. Ačkoli se Beveridgova křivka popisuje stavem na trhu práce, my vysvětlujeme posuny na ní pomocí hrubých toků na trhu práce prostřednictvím odhadů párovací funkce. Interpretujeme změny parametrů párovací funkce během hospodářského cyklu a rozlišujeme cyklické a strukturální změny míry nezaměstnanosti. Zjišťujeme, že toky na trhu práce velice dobře předpovídají obrat v hospodářském cyklu. Ukazujeme, že česká ekonomika již trpí hysterezí trhu práce, která je běžná v mnoha dalších vyspělých tržních ekonomikách v EU.

Klíčová slova: Beveridgova křivka, Česká republika, párovací funkce, panelové údaje, strukturální nezaměstnanost.

Vydáno: srpen 2005

Publikováno jako: „Structural and Cyclical Unemployment: What Can Be Derived from the Matching Function?", Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance, 57 (3-4), s. 102-125, 2007.

Ke stažení: CNB WP No. 2/2005 (pdf, 837 kB)