Structural Reforms and Economic Growth: A Meta-Analysis

Jan Babecký, Tomáš Havránek

V tomto článku zkoumáme vliv strukturálních reforem na ekonomický růst, přičemž se zaměřujeme na reformy v oblastech privatizace a liberalizace. Stylizovaná fakta o fungování takových reforem v minulosti získáváme kvantitativní analýzou odhadů vlivu reforem z 60 odlišných empirických studií. Tyto studie se zabývají strukturálními reformami provedenými v 26 tranzitivních a post-tranzitivních zemích po celém světě. Naše výsledky naznačují, že typická reforma je značně nákladná v krátkém období, ale zároveň má silný pozitivní vliv na růst HDP v dlouhém období. Příznivějšími ve srovnání s ostatními typy reforem se v krátkém i dlouhém období ukázaly být reformy zaměřené na externí liberalizaci. Stejné výsledky dostáváme i po zohlednění chyb v metodologii některých studií a po korekci zkreslení, které může způsobovat publikační proces.

JEL kódy: C83, O11, P21

Klíčová slova: bayesovské modelové průměrování, ekonomický růst, meta-analýza, strukturální reformy, tranzitivní ekonomiky

Vydáno: srpen 2013

Ke stažení: CNB WP 8/2013 (pdf, 663 kB)