Spillover of the ECB’s Monetary Policy Outside the Euro Area: How Different is Conventional From Unconventional Policy?

Oxana Babecká Kucharčuková, Peter Claeys, Bořek Vašíček

Tato studie se zabývá makroekonomickými dopady měnové politiky ECB na eurozónu a šest zemí EU mimo eurozónu. Analýza je založena na vývoji syntetického indexu celkových měnových podmínek eurozóny (MCI), který lze rozložit na konvenční a nekonvenční opatření. Standardní měnový VAR zahrnující složky MCI ukazuje na odlišnost transmise nekonvenční politiky v eurozóně od politiky konvenční: ceny reagují rychle, ale dopad na výstup (průmyslovou produkci) je slabý. Analýza s využitím vektorové autoregrese s blokovou restrikcí potvrzuje, že měnová politika eurozóny se přelévá do makroekonomického vývoje zemí mimo eurozónu. Zatímco konvenční měnová politika má všeobecný dopad na reálnou ekonomiku, měnový kurz a ceny, politika nekonvenčních opatření vedla z různorodým reakcím. Měnové kurzy reagují poměrně rychle, ale důsledky pro reálnou ekonomiku lze najít jen pro některé země a cenový vývoj není významně ovlivněn.

JEL kódy: E58, F42

Klíčová slova: ECB, měnová politika, syntetický indikátor, nekonvenční nástroje, VAR

Vydáno: prosinec 2014

Ke stažení: CNB WP 15/2014 (pdf, 366 kB)