Relationship Lending in the Czech Republic

Adam Geršl, Petr Jakubík

Tato práce prezentuje výsledky analýzy dat o jednotlivých bankovních úvěrech nefinančním podnikům v ČR z centrálního registru úvěrů ČNB. Zaměřuje se na otázku, jakým způsobem se firmy financují u domácích bank. Výsledky ukazují, že drtivá většina nefinančních podniků využívá služeb pouze jedné financující banky. Menší a mladé firmy a firmy v technologicky a znalostně náročných odvětvích mají sklon své úvěrové potřeby koncentrovat u jedné banky, naopak firmy s horší bonitou a firmy v cyklických odvětvích se financují u více bank. Analýza též ukazuje na odlišné chování firem vůči jednotlivým financujícím bankám v případě financování od vícero bank. Zároveň se ukazuje, že míra úvěrového rizika na úrovni bank se snižuje s tím, do jaké míry se v portfoliu banky vyskytují firmy aplikující model výhradní financující banky.

Klíčová slova: Výhradní bankovní financování, úvěrové riziko

JEL Kódy: G21, G32

Vydáno: září 2010

Download: CNB WP No. 1/2010 (pdf, 242 kB)

Publikováno jako: Geršl, A., Jakubík, P. (2011): Relationship Lending in Emerging Markets: Evidence from the Czech Republic. Comparative Economic Studies, 53(4), 575–596.