Real Wage Flexibility in the European Union: New Evidence from the Labour Cost Data

Jan Babecký, Kamil Dybczak

Tento článek poskytuje evidenci o rozsahu pružnosti reálných mezd v 24 členských zemích EU. Analýza se opírá o údaje Eurostatu o nákladech práce v období 2000Q1–2010Q2. Termín ‘mzdy’ se vztahuje k celkovým nákladům na hodinu práce a k jejich dvěma hlavním komponentám, což jsou mzdy a platy na hodinu a nemzdové náklady. S využitím strukturálního VAR přístupu je pružnost reálných mezd měřena jako reakce reálných mezd na reálné (trvalé) šoky oproti šokům nominálním (dočasným). Data ukazují, že dopad krize let 2008/2009 na přizpůsobení reálných mezd nebyl ve všech sledovaných zemích stejný. V řadě zemí je patrný nárůst rigidity reálných mezd. Pozorujeme silnou zápornou korelaci mezi naší agregátní mírou pružnosti mezd na straně jedné a na druhé straně odhady rigidity reálných mezd směrem dolů z dotazníkového šetření podniků (z projektu ESCB Wage Dynamics Network) a mikroekonomickými odhady rigidity mezd směrem dolů (z projektu International Wage Flexibility Project). Na závěr zjišťujeme, že rozdílné výsledky v různých zemích mohou být vysvětleny institucionálními prvky trhů práce; například přísnější legislativa pro ochranu zaměstnanosti a vyšší síla odborů jsou spojeny s vyšší rigiditou reálných mezd.

JEL kódy: C22, E24, F02, J30, P20

Klíčová slova: indexy nákladů práce, rigidita reálných mezd, strukturální VAR

Vydáno: leden 2012

Ke stažení: CNB WP 1/2012 (pdf, 389 kB)