Oznámení administrátora o výplatě úrokového výnosu

Česká národní banka, pověřená Ministerstvem financí ČR administrací emise státních dluhopisů ČR, oznamuje, že dne 9. prosince 2020 bude zahájena výplata úrokového výnosu a splacení jistiny

Dluhopisu České republiky, 2014-2020, VAR % ISIN CZ0001004113

majitelům, kteří tento dluhopis vlastnili na svých majetkových účtech vCentrálním depozitáři cenných papírů, a.s. Praha ke konci rozhodného dne pro výplatu, tj. 9. listopadu 2020. Výplata úrokového výnosu se uskuteční bezhotovostním převodem, a to na základě písemné platební instrukce oprávněné osoby.

Platební instrukce a doklady, nezbytné kbezhotovostnímu převodu úrokového výnosu dne 9. prosince 2020, musí být doručeny administrátorovi emise nejpozději 27. listopadu 2020 na adresu:

poštou:
Česká národní banka
Odbor 624
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

nebo osobně:
ČNB – odbor 624
T. Zimová, L. Kubíčková, R. Eichlerová, E. Chomiaková
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
tel. 224412535, 3219, 3220, 2831