Oznámení administrátora o výplatě úrokového výnosu

Česká národní banka, pověřená Ministerstvem financí ČR administrací emise státních dluhopisů ČR, oznamuje, že dne 29. listopadu 2020 bude zahájena výplata úrokového výnosu

z Dluhopisu České republiky, 2020-2029, 0,05% ISIN CZ0001006076 a odtrženého kupónu č. 1 CZ0000704374

majitelům, kteří tento dluhopis vlastnili na svých majetkových účtech v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. Praha ke konci rozhodného dne pro výplatu, tj. 30. října 2020. Výplata úrokového výnosu se uskuteční bezhotovostním převodem, a to na základě písemné platební instrukce oprávněné osoby.

Platební instrukce a doklady, nezbytné k bezhotovostnímu převodu úrokového výnosu dne 29. listopadu 2020, musí být doručeny administrátorovi emise nejpozději 18. listopadu 2020 na adresu:

poštou:
Česká národní banka
Odbor 624
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

nebo osobně:
ČNB – odbor 624
T. Zimová, L. Kubíčková, R. Eichlerová, E. Chomiaková
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
tel. 224412535, 3219, 3220, 2831