Oznámení administrátora o výplatě úrokového výnosu

Česká národní banka, pověřená Ministerstvem financí ČR administrací emise státních dluhopisů ČR, oznamuje, že  dne  26. listopadu 2020  bude zahájena výplata úrokového výnosu

z Dluhopisu České republiky, 2007-2057, 4,85% ISIN CZ0001002059 a odtrženého kupónu č. 13 CZ0000701594

majitelům, kteří tento dluhopis vlastnili na svých majetkových účtech v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. Praha  ke konci rozhodného dne pro výplatu, tj.  26. října 2020. Výplata úrokového výnosu se uskuteční bezhotovostním převodem,   a to na základě písemné platební instrukce oprávněné osoby.

Platební instrukce a doklady, nezbytné k bezhotovostnímu převodu úrokového výnosu dne  26. listopadu 2020,  musí být doručeny  administrátorovi emise  nejpozději  16. listopadu 2020  na  adresu:

poštou:
Česká národní banka
Odbor 624
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

nebo osobně:
ČNB – odbor 624
T. Zimová, L. Kubíčková, R. Eichlerová, E. Chomiaková
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
tel. 224412535, 3219, 3220, 2831