Oznámení administrátora o výplatě úrokového výnosu

Česká národní banka, pověřená Ministerstvem financí ČR administrací emise státních dluhopisů ČR, oznamuje, že  dne  26. října  2020  bude zahájena výplata úrokového výnosu

z Dluhopisu České republiky, 2015-2023, 0,45 % ISIN CZ0001004600 a odtrženého kupónu č. 5 CZ0000703467

majitelům, kteří tento dluhopis vlastnili na svých majetkových účtech v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. Praha ke konci rozhodného dne pro výplatu, tj. 26. září 2020. Výplata úrokového výnosu se uskuteční bezhotovostním převodem, a to na základě písemné platební instrukce oprávněné osoby.

Platební instrukce a doklady, nezbytné k bezhotovostnímu převodu úrokového výnosu dne  26. října  2020,  musí být doručeny administrátorovi emise nejpozději 14. října  2020 na adresu:

poštou:
Česká národní banka
Odbor 624
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

nebo osobně:
ČNB – odbor 624
T. Zimová, L. Kubíčková, R. Eichlerová, E. Chomiaková
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
tel. 224412535, 3219, 3220, 2831