Oznámení administrátora o výplatě úrokového výnosu

Česká národní banka, pověřená Ministerstvem financí ČR administrací emise státních dluhopisů ČR, oznamuje, že dne 13. října 2020 bude zahájena výplata úrokového výnosu
                                                                    
z Dluhopisu České republiky, 2017–2033, 2% ISIN CZ0001005243 a odtrženého kupónu č. 3 CZ0000703640

majitelům, kteří tento dluhopis vlastnili na svých majetkových účtech v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. Praha  ke konci rozhodného dne pro výplatu, tj. 13. září 2020. Výplata úrokového výnosu se uskuteční bezhotovostním převodem, a to na základě písemné platební instrukce oprávněné osoby.

Platební instrukce a doklady, nezbytné k bezhotovostnímu převodu úrokového výnosu dne  13. října  2020, musí být doručeny administrátorovi emise nejpozději 1. října 2020 na adresu:

poštou:
Česká národní banka
Odbor 624
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

nebo osobně:
ČNB – odbor 624
T. Zimová, L. Kubíčková, R. Eichlerová, E. Chomiaková
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
tel. 224412535, 3219, 3220, 2831