Oznámení administrátora o výplatě úrokového výnosu

Česká národní banka, pověřená Ministerstvem financí ČR administrací emise státních dluhopisů ČR, oznamuje, že  dne  20. dubna 2020 bude zahájena výplata úrokového výnosu

z Dluhopisu České republiky, 2011-2023, VAR% ISIN CZ0001003123

majitelům, kteří tento dluhopis vlastnili na svých majetkových účtech v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. Praha  ke konci rozhodného dne pro výplatu, tj. 18.března 2020. Výplata úrokového výnosu se uskuteční bezhotovostním převodem,  a to na základě písemné platební instrukce oprávněné osoby.

Platební instrukce a doklady, nezbytné k bezhotovostnímu převodu úrokového výnosu dne  20. dubna 2020, musí být doručeny administrátorovi emise nejpozději 6. dubna 2020 na adresu:

poštou:
Česká národní banka
Odbor 621
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

nebo osobně:
ČNB – odbor 621
T. Zimová, D. Rubicková
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
tel. 224412535, 2187