Monetary policy rules with financial instability

Sofia Bauducco, Aleš Bulíř, Martin Čihák

Tato studie obsahuje analýzu monetární politiky v ekonomice charakterizované finanční nestabilitou. Pro účely analýzy jsme rozšířili standardní dynamický stochastický model všeobecné rovnováhy o finanční sektor. Naše simulace naznačují, že pokud finanční nestabilita ovlivňuje výstup a inflaci se zpožděním a pokud centrální banka má přednostní informace ohledně úvěrového rizika, okamžitá reakce monetární politiky na úvěrové riziko umožní návrat ekonomiky do rovnováhy v kratším čase než by tomu bylo pokud by monetární politika sledovala jednoduché Taylorovo pravidlo. Tohoto rychlejšího návratu do rovnováhy je ovšem dosaženo za cenu větší okamžité nestability výstupu a inflace. Toto rozšířené Taylorovo pravidlo vede v některých parametrizacích k vyššímu dlouhodobému blahobytu, nicméně kvantitativní dopad upraveného pravidla na blahobyt se jeví zanedbatelný.

JEL kódy: E52, E58, G21

Klíčová slova: DSGE modely, finanční nestabilita, měnově-politická pravidla

Vydáno: prosinec 2008

Ke stažení: CNB WP No. 8/2008 (pdf, 931 kB)

Publikováno jako: Bauducco, S., Bulíř, A., Čihák, M. (2011): Monetary Policy Rules with Financial Instability. Czech Journal of Economics and Finance, 61(6), 545–565