Monetary Conditions and Banks’ Behaviour in the Czech Republic

Adam Geršl, Petr Jakubík, Dorota Kowalczyk, Steven Ongena, José-Luis Peydró Alcalde

Článek zkoumá vliv měnových podmínek na přijímání rizika bankami (risk taking) v ČR. Pro analýzu jsou využita data z úvěrového registru vedeného ČNB. Analýza založená na sledování jednotlivých úvěrů v čase (duration analysis) ukazuje, že uvolněné měnové podmínky podporují přijímání rizika bankami. Zároveň však nízké úrokové sazby v průběhu trvání úvěru snižují jeho rizikovost. V rámci analýzy vzájemného vztahu mezi sklonem bank přijímat riziko a úrovní krátkodobých úrokových sazeb jsou dále řešeny otázky vztahující se k likviditnímu versus úvěrovému riziku, jakož i otázka vlivu měnověpolitické sazby v závislosti na charakteristikách banky a dlužníků.

JEL kódy: E5, E44, G21

Klíčová slova: hospodářský cyklus, kreditní riziko, finanční stabilita, úvěrové standardy, riziko likvidity, měnová politika, měnověpolitická sazba, přijímání rizika

Vydáno: leden 2012

Ke stažení: CNB WP 2/2012 (pdf, 1,3 MB)