Modelling the second-round effects of supply-side shocks on inflation

Tibor Hlédik

Od zavedení cílování inflace v České republice v roce 1998 měly na inflaci měřenou indexem spotřebitelských cen několikrát silný přímý vliv faktory působící na straně nabídky. Tato práce používá menší dynamický model racionálních očekávání vycházející z verze postupné tvorby mezd Fuhrer-Moorova typu pro otevřenou ekonomiku a kvantifikuje tak sekundární efekty vybraných šoků na nabídkové straně a šoků pro nominální kurz na mzdy a následně na inflaci. Aby bylo možné analyzovat požadovanou reakci centrální banky na tyto šoky, jsou v rámci nového keynesovského rámce odvozena optimální časově konzistentní měnověpolitická pravidla. Poté jsou provedeny analýzy impulzní reakce a demonstruje se tak dynamika modelu podle různých měnověpolitických pravidel odpovídajících různým ztrátovým funkcím centrální banky. Závěry prezentované v této práci naznačují, že by při praktické tvorbě hospodářské politiky neměly být ignorovány sekundární efekty, jimž ovlivňují inflaci šoky spojené s dovozovými cenami a nominálním kurzem.

Klíčová slova: měnová politika, optimální měnověpolitická pravidla, cílování inflace

Vydáno: prosinec 2003

Vydáno jako: „Quantifying the Sekond-Round Effects of Supply-Side Shocks on Inflation ,“ Prague Economic Papers, No.2, 2004

Ke stažení: CNB WP No. 12/2003 (pdf, 729 kB)