Market Power and Efficiency in the Czech Banking Sector

Anca Pruteanu-Podpiera, Laurent Weill, Franziska Schobert

Od konkurence v bankovním sektoru se očekává růst blahobytu vlivem omezení tržní síly a nákladové neefektivity s tím, že se upřednostňuje snižování sazeb z úvěrů a poté investice. Očekávaný přínos je důležitý zvláště v tranzitivních ekonomikách, ve kterých bankovní úvěry reprezentují největší zdroj externího financování podniků. Cílem této práce je s použitím podrobných čtvrtletních údajů o českých bankách dokumentovat vliv konkurence v bankovním sektoru České republiky. Zaprvé měříme úroveň a vývoj konkurence v bankovním sektoru v letech 1994-2005. Konkurence je měřena Lernerovým indexem pro úvěrový trh za použití dat o cenách úvěrů. Výsledky nenaznačují jasný trend ve vývoji Lernerova indexu. Zadruhé zkoumáme vztah a kauzalitu mezi konkurencí a efektivitou. Provádíme analýzu tzv. Grangerovy kauzality. Ta podporuje hypotézu o „specifičnosti bank“, podle níž může zvýšená konkurence vést k růstu nákladů na monitoring prostřednictvím snížení délky klientského vztahu a v důsledku existence výnosů z rozsahu v bankovním sektoru a tak snižuje nákladovou efektivitu bank. Naše výsledky proto zamítají intuitivní hypotézu „klidného života“ a naznačují negativní vztah mezi konkurencí a efektivitou v bankovním sektoru.

Klíčová slova: banky, konkurence, efektivita, země s tranzitivní ekonomikou

Vydáno: prosinec 2007

Publikováno jako: Pruteanu-Podpiera, A., Schobert, F. and L. Weill (2008): Banking Competition and Cost Efficiency: A Micro-Data Analysis on the Czech Banking Industry, Comparative Economic Studies, 50(2), s. 253-273.

Ke stažení: CNB WP No. 6/2007 (pdf, 360 kB)